Home / Từ vựng N1 / Tổng hợp từ vựng Mimikara N2, N1

Tổng hợp từ vựng Mimikara N2, N1

Tổng hợp từ vựng Mimikara N2, N1
文字・語彙 耳から覚えるN2
文字・語彙 耳から覚えるN1
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn, tài liệu tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2, N1 được trích từ giáo trình Mimi Kara Oboeru.


Với bộ từ vựng N2, N1 đầy đủ rất hữu ích cho việc ôn thi từ vựng JLPT.
Các bạn đang học tiếng Nhật và ôn thi JLPT thì đây là tài liệu phù hợp với các bạn.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng Hợp Ngữ Pháp Shinkanzen N1
Tổng hợp các phó từ trong tiếng Nhật N2, N1