Home / Từ vựng / Từ vừng tiếng Nhật thường xuất hiện ở JLPT

Từ vừng tiếng Nhật thường xuất hiện ở JLPT

Từ vừng tiếng Nhật thường xuất hiện ở JLPT
読む力 初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳
Danh sách từ vựng tiếng Nhật thường xuất hiện trong JLPT N5, N4, N3, N2, N1
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật .
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF