Home / Từ vựng N1 / 3000 Từ vựng N1 trích từ Tettei Toreeningu N1 Moji Goi

3000 Từ vựng N1 trích từ Tettei Toreeningu N1 Moji Goi

3000 Từ vựng N1 trích từ Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
日本語能力試験 徹底トレーニング N1文字語彙

Cùng gửi đến các bạn danh sách 3000 từ vựng tiếng Nhật N1 được trích từ giáo trình từ vựng Tettei Toreeningu N1 Moji Goi. Trong bộ từ vựng N1 này có phần phiên âm chữ Hán Việt, cách đọc và ý nghĩa của từ phù hợp cho các bạn học N2, N1.


Giáo trình từ vựn Tettei Toreeningu N1 Moji Goi dành cho những Bạn ôn luyện từ vựng N1. Sách tổng hợp những từ vựng và kanji thường xuất hiện trong đề thi JLPT N1.
Các bạn có thể tại về in ra để học hoặc có thể học Online.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : PDF