Home / Từ vựng N1 / 2000 Từ vựng N1 có trong đề thi JLPT

2000 Từ vựng N1 có trong đề thi JLPT

2000 Từ vựng N1 có trong đề thi JLPT
Để cung cấp thêm tài liệu cho các bạn học và ôn thi JLPT N1.


Cùng gửi đến các bạn bộ 2000 từ vựng phổ biến có trong đề thi JLPT N1.

Download từ vựng: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm
Tổng hợp từ vựng Mimikara N2, N1