Home / Từ vựng N1 / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT N1 cùng gửi đế các bạn tài liệu, tổng hợp từ vựng có trong đề thi JLPT N1 các năm.
Đây là những từ vựng đã có trong đề thi trước đó.

Tài liệu được biên tập bởi: Hong Hong – Ngô Linh – Maruko Shourai
Chúc mọi người học tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng Mimikara N2, N1
Tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm