Home / JLPT / JLPT N3 / Tài liệu Dịch phần đọc hiểu JLPT N3 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)

Tài liệu Dịch phần đọc hiểu JLPT N3 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)

Tài liệu Dịch phần đọc hiểu JLPT N3 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)

Để cung cấp thêm cho các bạn tài liệu học tập và ôn thi JLPT N2
Tài liệu Dịch Dokkai đề thi JLPT N3 – chuẩn nghĩa + Phân tích chọn đáp án.
Đề thi từ : 7/2015 + 12/2015 + 7/2016
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!

Download tài liệu: PDF

Xem thên:
Liên từ trong JLPT N3
Tài liệu 20 ngày luyện tập Goi N3 – Ôn thi JLPT N3