Home / Kanji / Kanji N5 / Bảng các Kanji giống nhau – Phần 1

Bảng các Kanji giống nhau – Phần 1

Bảng các Kanji giống nhau – Phần 1
Cùng gửi đế các bạn tài liệu bảng các từ Kanji giống nhau.
Chữ Hán dù phức tạp đến đâu thì cũng được cấu thành từ bộ thủ mà ra, vì vậy việc học bộ thủ gần như là bắt buộc cho những ai muốn học chắc cũng như muốn hiểu sâu hơn ý nghĩa của Hán tự.

Cuốn sách này mục đích là chia sẻ, cung cấp cho các bạn kinh nghiệm, phương pháp học chữ Hán, cũng như liệt kê khá đủ các Hán tự giống nhau.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : Here

Xem thêm : Bảng các Kanji giống nhau – Phần 2