Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Các cách nói Xin Lỗi bằng tiếng Nhật (Có ví dụ)

Các cách nói Xin Lỗi bằng tiếng Nhật (Có ví dụ)

Các cách nói Xin Lỗi bằng tiếng Nhật (Có ví dụ)
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những cách nói xin lỗi trong một sống trường hợp.

Xem thêm:
Học 100 Bài Kaiwa tiếng Nhật thông dụng
Mẫu câu tiếng Nhật giao tiếp về chủ đề giúp đỡ