Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp N5: Cách dùng của わけ

Ngữ pháp N5: Cách dùng của わけ

Ngữ pháp N5: Cách dùng của わけ
Lấy các ví dụ trong giao tiếp thực tế để giải thích cách dùng của わけ một cách mà các bạn đang học N5 cũng phải hiểu.

Xem thêm:
Bảng Chia Động Từ Sơ cấp tiếng Nhật
Tóm tắt ngữ pháp N5