Home / JLPT / JLPT N2 / Tài liệu Dịch phần đọc hiểu JLPT N2 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)

Tài liệu Dịch phần đọc hiểu JLPT N2 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)

Tài liệu Dịch phần đọc hiểu JLPT N2 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)
Để cung cấp thêm cho các bạn tài liệu học tập và ôn thi JLPT N2
Tài liệu Dịch Dokkai đề thi JLPT N2 – chuẩn nghĩa + Phân tích chọn đáp án.
Đề thi từ : 7/2015 + 12/2015 + 7/2016
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!

Download tài liệu: PDF

Xem thên:
1000 Câu hỏi về Ngữ Pháp – Từ vựng N2
Giáo trình 235 Câu hỏi kiểm tra năng lực tiếng Nhật N2