Home / Học tiếng Nhật / Học 2 bảng chữ cái Katakana và Hiragana

Học 2 bảng chữ cái Katakana và Hiragana

Học 2 bảng chữ cái Katakana và Hiragana
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học viết, hướng dẫn viết 2 bảng chữ cái Katakana và Hiragana
Tài liệu học 2 bảng chữ cái gồm có:
– Bảng chữ Hiragana (chữ mềm)
– Bảng cách viết chữ Hiragana (chữ mềm)
– Bảng luyện viết chữ Hiragana (chữ mềm)
– Bảng chữ Katakana (chữ cứng)
– Bảng cách viết chữ Katakana (chữ cứng)
– Bảng luyện viết chữ Katakana (chữ cứng)
– Hiragana_Ảnh 46 chữ cái
– Katakana_Ảnh 46 chữ cái
Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn.


Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here