Home / Từ vựng N3 / Những từ đồng nghĩa trong bài thi JLPT N3

Những từ đồng nghĩa trong bài thi JLPT N3

Những từ đồng nghĩa trong bài thi JLPT N3
Để giúp các bạn ôn tập tốt nhất cho kỳ thi JLPT N3, tailieutiengnhat cùng chia sẽ với các bạn danh sách từ đồng nghĩa trong tiếng Nhật N3.

Những từ đồng nghĩa trong bài thi JLPT N3 mà bạn nên biết.
Tổng hợp những từ đồng nghĩa thường xuất hiện trong JLPT.

TỪ ĐỒNG NGHĨA MONDAI 4 – N3

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
880 Từ vựng Mimikara Oboeru N3
Từ vựng Soumatome N3