Home / Học tiếng Nhật / Những từ ngữ thường dùng trước khi sinh tại Nhật Bản

Những từ ngữ thường dùng trước khi sinh tại Nhật Bản

Những từ ngữ thường dùng trước khi sinh tại Nhật Bản
Sinh con ở Nhật – Những từ ngữ thường dùng trước khi sinh.
Hãy sử dụng bảng từ vựng này để giao tiếp với nhân viên bệnh viện.
Hy vọng với các từ ngữ nay sẻ hữu ích với mọi người sống làm việc tại Nhật Bản.