Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng

Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng

Tài liệu tiếng Nhật về Chăm sóc điều dưỡng
(Có bản tiếng Việt – Có bản tiếng Nhật.)
学習用テキスト-日本語版
Tài liệu ôn thi kỳ thi Điều dưỡng, chăm sóc, hộ lý tiếng Nhật.
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tiếng Nhật học để thi kì thi 特定技能介護 (Điều Dưỡng) do cục lao động của Nhật phát hành.
Đây là sách do cục lao động nhật bản- nơi ra đề thi -phát hành nên tài liệu này là chính thống
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download bản tiếng Việt : Here
Download bản tiếng Nhật : Here