Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật về xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng Nhật về xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng Nhật về xuất nhập khẩu
Học từ vựng tiếng Nhật chủ đề: Xuất nhập khẩu
Với những ai đang làm về thương mãi, hay xuất nhập khẩu với Nhật Bản thì bắt buộc phải biết các từ vựng sau.
Với hơn 70 từ vựng tiếng Nhật chuyên về xuất nhập khẩu cho các bạn học tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here