Home / Học tiếng Nhật / Kiến thức tiếng Nhật (Chữ cái và từ vựng)

Kiến thức tiếng Nhật (Chữ cái và từ vựng)

Kiến thức tiếng Nhật (Chữ cái và từ vựng)
Phần 1 Kiến thức ngôn ngữ tiếng Nhật (chữ cái và từ vựng)
第1部 言語知識(文字・語彙)
Vì có những chữ hán có ý nghĩa giống nhau, nên cần phải nhớ cách đọc và ý nghĩa của từng chữ.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ich
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF