Home / Học tiếng Nhật / Một số phó từ N4 thường dùng

Một số phó từ N4 thường dùng

Một số phó từ N4 thường dùng
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn một số phó từ N4 thường sử dụng
Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.

Tổng hợp toàn bộ phó từ N4 và ví dụ chi tiết, có gì mọi người theo dõi nhé.

🍑 1. たった今(いま): “Vừa lúc nãy, ban nãy”. Dùng với thể quá khứ , biểu thị sự việc vừa xảy ra lúc nãy

VD1: 彼は たった今帰った Anh ấy vừa mới về
VD2: 彼らはたった今ついた Họ chỉ vừa mới tới.

🍑 2. やっと: “Cuối cùng thì”.
Đạt được điều mong muốn sau khi trải qua nhiều khó khăn, nhấn mạnh kết quả

VD1: 一時間歩いて、やっと駅に着いた Một giờ liền đi bộ, cuối cùng cũng đến ga
VD2: やっとその意味が分かった Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của điều đó

🍑 3. ちょうど: “Vừa đúng, vừa chuẩn”.
Chỉ cái gì đó vừa tầm, chuẩn, không ít không nhiều, không thừa không thiếu

VD1: 今日の天気はちょうどいいですね Hôm nay thời tiết vừa tầm đẹp
VD2: 今ちょうど9時30分です Bây giờ vừa đúng 9h30

🍑 4. 今(いま)にも: “Sớm, chẳng mấy chốc”. Dự đoán một việc sắp xảy ra

今にも雨降りそうだ Trời có vẻ sẽ mưa ngay bây giờ thôi.
彼は今にもここに来るでしょう Anh ấy có chắc sẽ đến ngay nhỉ


Cảm ơn fanpage Tiếng nhật online MoMo đã chĩa sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.