Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2 / Tài liệu tinh từ tiếng Nhật N2

Tài liệu tinh từ tiếng Nhật N2

Tài liệu tinh từ tiếng Nhật N2
形容詞「上級」
Tính từ (Thượng cấp)
Tài liệu tính từ tiếng Nhật dành cho trình độ N2 trở lên.
Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệt : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *