Home / Từ vựng N2 / Các nhóm từ vựng thường xuất hiện trong đọc hiểu JLPT N2, N3

Các nhóm từ vựng thường xuất hiện trong đọc hiểu JLPT N2, N3

Các nhóm từ vựng thường xuất hiện trong đọc hiểu JLPT N2, N3
Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT thì việc học tập chăm chỉ là điều bắt buộc. Để giúp các bạn phần nào trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N3, N2 phần đọc hiểu.


Cùng gửi đến các bạn, các nhóm từ thường xuất hiện trong đề thi JLPT N3, N2 phần đọc hiểu. Đây là những nhóm từ đã được xuất hiển ở các đề thi JLPT trước đó.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong kì thi JLPT.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp các Động Từ Ghép thường xuất hiện trong JLPT N3, N2
Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm