Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí, tiện và gia công kim loại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí, tiện và gia công kim loại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí, tiện và gia công kim loại

Tổng hợp các từ vưng chuyên ngành cơ khí, tiện và gia công kim loại bằng tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu trên sẽ hữu ích với các bạn đang học và làm việc các ngành liên quan đến kỹ thuật.
Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Dũng đã chia sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí