Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ trong cơ khí, ngành kỹ thuật

Từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ trong cơ khí, ngành kỹ thuật

Từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ trong cơ khí, ngành kỹ thuật
Một số từ vựng về dụng cụ trong cơ khí.
Một số từ vựng về dụng cụ dùng trong ngành kỹ thuật.
Trên đây là một số từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ trong các ngành kỹ thuật, cơ khí.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here