Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật về Giáo dục sức khỏe và thể chất

Từ vựng tiếng Nhật về Giáo dục sức khỏe và thể chất

Từ vựng tiếng Nhật về Giáo dục sức khỏe và thể chất
保健体育・ベトナム語

Các từ vựng tiếng Nhật ở đây cũng có thể sử dụng cho ngành bảo hiểm y tế.
(Bản tiếng Nhật – tiếng Việt)
Hy vọng với chia sẽ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF