Home / JLPT / JLPT N3 / 20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi

20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi

20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật phần từ vựng N3 có đáp án cho các bạn kiểm tra học lực.
新日本语能力考试N3文字词汇强化训练
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi JLPT N3.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Dịch phần đọc hiểu JLPT N3 từ 2015 – 2016 (Có đáp án)
Giải đề thi JLPT N3 – Phần Đọc Hiểu (7/2016)