Home / Kanji / Kanji N5 / Danh sách 2000 Kanji

Danh sách 2000 Kanji

Danh sách 2000 Kanji

Trong quá trình học tiếng Nhật thì việc học các chữ Kanji là điều bắt buộc.
Để giúp các bạn có thêm tài liệu học tiếng Nhật, cùng gửi đến các bản tổng hợp 2000 chữ Kanji, có Âm Hán Việt, giải nghĩ và cách đọc.
Với tài liệu này hy vọng giúp phần nào các bạn trong quá trình học Kanji.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 181 từ Kanji N4
Tổng hợp 103 từ Kanji N5