Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Hãy trân trọng các cuộc gặp gỡ – 出会いを大切に

(Dịch Nhật – Việt) Hãy trân trọng các cuộc gặp gỡ – 出会いを大切に

出会いを大切に
HÃY TRÂN TRỌNG CÁC CUỘC GẶP GỠ

自分より大切に
思えないのが知り合い
Người bạn không thể xem trọng
hơn bản thân mình đó là “người quen”.

自分と同じくらい
大切に思えるのが友達
Người bạn xem trọng bằng bản thân
đó chính là “bạn bè”.

自分以上に
大切に思えるのが親友
Người mà bạn trân trọng hơn
cả bản thân đó chính là “tri kỷ”.

一度しかない人生
Cuộc đời này chỉ có một lần

出会う人は限られている
Và người mình gặp thì lại bị giới hạn.

誰でも知り合いから始まる
Bất kỳ ai cũng bắt đầu từ mối quan hệ “người quen”

どんな出会いであっても
Cho dẫu đó là cuộc gặp gỡ nào đi chăng nữa

自分と同じくらい
大切にしたい人が
一人でも多くいれば
Nhưng nếu bạn có nhiều hơn một người mà
bạn muốn trân trọng như bản thân mình

人生は豊かになる
thì cuộc đời sẽ phong phú biết bao.

出会うを大切に
Hãy trân trọng các cuộc gặp gỡ

Dịch: Thùy Nhiên