Home / Cuộc sống ở Nhật / Những điều cơ bản về NENKIN

Những điều cơ bản về NENKIN

Những điều cơ bản về NENKIN

Theo luật lao động Nhật Bản, tất cả những ai trên 20 tuổi là Người Nhật hay người Nước Ngoài đang sống và làm việc tại Nhật có nghĩa vụ phải đóng Bảo hiểm nhằm mục đích đảm bảo cho sự hưu trí của họ sau này. Số tiền Bảo Hiểm này gọi theo tiếng Nhật là NENKIN.


Nenkin là gì?
Nenkin là tiền bảo hiểm lương hưu, việc đóng khoản tiền này là nghĩa vụ của tất cả công dân trên 20 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, kể cả người nước ngoài. Đối với các bạn thực tập sinh – do là người nước ngoài làm việc tại Nhật, sau vài năm quay trở về nước, nên các bạn không thể hưởng những quyền lợi lương hưu về sau như người Nhật khi về già.

Và nếu bạn là người nước ngoài, có thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật và có thời gian đóng bảo hiểm NENKIN trên 06 tháng, sẽ có quyền được hưởng 80% số tiền NENKIN ( gọi là NENKIN lần 1) nếu hoàn thành quy trình thủ tục xin Hoàn Thuế NENKIN sau khi rời khỏi Nhật và tiếp tục có quyền làm thủ tục NENKIN lần 2 với giá trị 20% so với thu nhập của NENKIN lần 1.

Những lưu ý quan trọng khi làm hồ sơ thủ tục lấy tiền Nenkin in Japan
Để thuận lợi hơn trong quá trình làm hồ sơ thủ tục lấy tiền Nenkin Nhật Bản, các bạn cần phải lưu ý những điều quan trọng dưới đây:
– Bạn chỉ được yêu cầu thanh toán tiền Nenkin trong vòng 2 năm kể từ ngày không còn cư trú tại Nhật. Do vậy, sau khi về Việt Nam, bạn nên làm hồ sơ thủ tục lấy tiền Nenkin Japan luôn.
– Những lao động nhận được quyền tái nhập cảnh, trước khi rời khỏi Nhật cũng có thể lấy tiền Nenkin khi nộp giấy thuyên chuyển cho cơ quan chính quyền địa phương.

Xem thêm:
10 Biểu tượng may mắn của người Nhật Bản
Kinh nghiệm sống và làm việc ở Nhật