Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng (Nhật – Việt)

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng (Nhật – Việt)

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng (Nhật – Việt)
建設作業員の安全教科書 – Safety of the construction industrial workers

Tài liệu được do ベトナム建設人材育成 推進協議会 Hiệp hội đào tạo thúc đẩy phát triển nhân lực xây dựng Việt Nam biên soạn và phát hành.

Đới với các bạn đang làm việc tại Nhật Bản ngành xây dựng, thì việc học các quy tắc trong an toàn lao động rất là quan trọng. Sau đây cùng gửi đến các bạn tài liệu tiếng Nhật – Việt về an toàn lao động ngành xây dựng.

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng gồm 76 trang, cung cấp những điều cần biết trong xây dụng và những từ vựng cần thiết trong ngành xây dựng.
Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Nhật về an toàn lao động ngành xây dựng
Từ vựng tiếng Nhật nghề cốp pha xây dựng
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *