Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật cho người mới bắt đầu học

Tài liệu tiếng Nhật cho người mới bắt đầu học

Tài liệu tiếng Nhật cho người mới bắt đầu học
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu.
Tài liệu gồm 43 bài cơ bản gồm từ vựng và ngữ pháp căn bản cho người mới học tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF