Home / Từ vựng N4 / Tổng hợp 101 từ vựng Katakana N5, N4

Tổng hợp 101 từ vựng Katakana N5, N4

Tổng hợp 101 từ vựng Katakana N5, N4
Cùng gửi đến các bạn danh sách 101 từ vựng Katakana N5, N4.
Trong qua trình ôn thi JLPT thì việc học Katakana là rất quan trọng.
Hy vọng với chia sẻ trên hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT N5, N4.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here