Home / Kanji / Kanji N5 / 2000 Hán Tự Kanji thường dùng

2000 Hán Tự Kanji thường dùng

2000 Hán Tự Kanji thường dùng
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu tổng hợp 2000 chữ Hán Tự thường dùng trong tiếng Nhật.
Với 2000 chữ Kanji đầy đủ cho mọi người có thể đọc hiểu sách báo tiếng Nhật trong đa số các tình huống và ngữ cảnh.
Cảm ơn tác giả Nguyễn Phi Ngọc đã biên tập và chia sẻ.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here