Home / Từ vựng / Các cặp Tha Động Từ và Tự Động Từ thường dùng

Các cặp Tha Động Từ và Tự Động Từ thường dùng

60 Các cặp Tha Động Từ và Tự Động Từ thường dùng trong tiếng Nhật

PHÂN BIỆT TỰ ĐỘNG TỪ THA ĐỘNG TỪ
——————-
Tha động từ (“Tha” = “khác”) là động từ chỉ sự tác động của một chủ thể và một đối tượng khác, ví dụ “taberu”:
りんごを食べた。
Tôi ăn táo.

Tự động từ (“Tự” = tự thân) là động từ không phải là sự tác động lên đối tượng khác mà diễn tả hành động tự thân của chủ thể, ví dụ “okiru”:
朝5時に起きた。
Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Xem thêm bài:
70 Cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật
Số đếm trong tiếng Nhật