Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Nổi giận cũng không sao – 怒ってもいい

(Dịch Nhật – Việt) Nổi giận cũng không sao – 怒ってもいい

怒ってもいい
NỔI GIẬN CŨNG KHÔNG SAO

他人と比較し
Khi so sánh với người khác

自分が正しいという考えから
Thì từ suy nghĩ rằng “Tôi đang đúng”

怒りが生まれ
Nên gây ra cơn giận

期待すればするほど
Khi bạn càng kỳ vọng chừng nào

裏切られたときに
Thì khi bị phản bội

怒りが増やしていく
Cơn giận càng tăng lên thế ấy

期待過ぎないこと
Vậy nên đừng nên quá kỳ vọng

劣等感を感じたり
Khi có cảm giác tự ti

不愉快に思ったとしても
Dù bạn cảm thấy khó chịu đi chăng nữa

そのまま受け止めること
Thì cũng nên chấp nhận nó đi

もしも怒りをかんじたら
Nếu giả sử bạn cảm thấy nổi giận đi chăng nữa

深呼吸して心を整えばいい
Thì bạn nên hít một hơi thật sâu và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần

怒りは自分にとって
Đối với bạn, cơn giận

大切なものを教えてくれる
Sẽ dạy cho bạn một bài học quan trọng

怒りに感謝できたとき
Khi bạn biết ơn những cơn giận

あなたはうまくいく。
Là khi bạn trở nên tốt hơn.

Banana chan dịch

✍️比較 TỈ GIÁC ひかく so sánh
✍️怒り NỘ いかり cơn giận
✍️生まれる SINH うまれる sinh ra
✍️期待 KÌ ĐÃIきたい hi vọng
✍️劣等感 LIỆT ĐẲNG CẢM れっとうかん cảm giác tự ti
✍️不愉快 BẤT DU KHOÁI ふゆかい khó chịu, không thoải mái
✍️深呼吸 TH M HÔ HẤP しんこきゅう hô hấp sâu
✍️整える CHỈNH ととのえる chuẩn bị, sẵn sàng
✍️感謝 CẢM TẠ かんしゃ cảm ta, biết ơn