Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu học kính ngữ trong tiếng Nhật

Tài liệu học kính ngữ trong tiếng Nhật

Tài liệu học kính ngữ trong tiếng Nhật
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học về kính ngữ trong tiếng Nhật.
Kinh ngữ, hay các từ tôn kinh trong tiếng Nhật rất quan trọng, vì trong giao tiếp với người Nhật Bản rất quan trọng điều này.
Tài liệu viết bằng tiếng Nhật, dành cho trình độ trung cấp trở lên.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF