Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu học tiếng Nhật dành cho các kỹ sư IT

Tài liệu học tiếng Nhật dành cho các kỹ sư IT

Tài liệu học tiếng Nhật dành cho các kỹ sư IT
Như tên gọi của cuốn sách, cuốn sách sẽ đưa ra các hội thoại thực tiễn dành cho các kỹ sư IT. Cuốn sách gồm có 15 bài, tương ứng với 15 chủ đề thường gặp trong quá trình đi làm.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm bài:
250 Từ vựng tiếng Nhật thường gặp về chuyên ngành IT
Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT