Home / Kanji / Kanji N5 / Thẻ học Kanji N5 hai mặt

Thẻ học Kanji N5 hai mặt

Thẻ Kanji N5 hai mặt
Tài liệu KANJI hai mặt N5
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu thẻ học Kanji N5 hai mặt.
(mặt trước là chữ hán, mặt sau là Tên của chữ Hán đó)
Hy vọng với tài liệu Kanji N5 này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Mọi người có thể tại về và in ra để học.


Cảm ơn tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here