Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật 16 chuyên ngành

Từ vựng tiếng Nhật 16 chuyên ngành

Từ vựng tiếng Nhật 16 chuyên ngành
Chia sẻ với mọi người tổng hợp từ vựng tiếng Nhật các chuyên ngành.


1. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Điện
2. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành May Mặc
3. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Nhà Hàng
4. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Pháp Luật
5. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Thương Mại
6. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Xây Dựng
7. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Ô TÔ
8. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Cơ Khí
9. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Du Lịch
10.Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Nông Nghiệp
11. Từ vựng tiếng Nhật Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Chăn Nuôi
12. Từ vựng tiếng Nhật  Chuyên ngành Ngân Hàng
13. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Hành Chính Nhân Sự
14. Từ vựng tiếng Nhật Chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu
15. Từ vựng tiếng Nhật  Chuyên ngành Kinh Doanh
16. Từ vựng tiếng Nhật  Chuyên ngành CNTT
Cảm ơn sách tiếng Nhật Dịch 100% tiếng Việt đã biên tập và chia sẻ.
Chúc mọi người học tập tốt.

Download: Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật về Sơ đồ cơ quan cơ thể con người
Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Mỹ phẩm