Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Đúc kim loại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Đúc kim loại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Đúc kim loại
ダイキャストに関する言葉
(日-英-越)
Cùng gửi đến mọi người bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Ngành Đúc kim loại.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Download : Here