Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

Từ vựng tiếng Nhật trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

Từ vựng tiếng Nhật trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間 = Làm việc bằng tiếng Nhật! Tiếng Nhật thương mại 30 giờ

Xem thêm:
Tổng hợp Từ Láy trong tiếng Nhật (Có ví dụ)
Từ vựng tiếng Nhật thường gặp khi đi nhà hàng

Download : PDF