Home / Ngữ pháp N5 / 16 Mẫu câu ngữ pháp so sanh từ N5 – N2

16 Mẫu câu ngữ pháp so sanh từ N5 – N2

16 Mẫu câu ngữ pháp so sanh từ N5 – N2
Ai hôm nay ở nhà không đi chơi thì ôn bài nhé cả nhà ơi!

Xem thêm:
70 Mẫu Ngữ Pháp N1 – 絶対合格N1 – 70文法
Mimi kara Oboeru N4 Ngữ pháp