Home / Từ vựng / 42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí

42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí

42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí
Từ vựng chuyên ngành cơ khí bằng tiếng Nhật, có hình ảnh dễ hiểu.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật chuyên về cơ khí, kỹ thuật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí, tiện và gia công kim loại