Home / Kanji / Kanji N4 / Bảng Hán Tự trung cấp tiếng Nhật Đông Du

Bảng Hán Tự trung cấp tiếng Nhật Đông Du

Bảng hán tự trung cấp tiếng Nhật Đông Du
Bảng Hán Tự Đông Du 2136 chữ mới nhất
Dưới đây là bảng Hán tự mới nhất của trường Nhật ngữ Đông Du dành cho bậc Trung và Thượng cấp, gồm 2136 chữ. Cách trình bày giống như cuốn cũ 1850 chữ, chỉ khác 1 điều là cuốn mới nhiều chữ dịch nghĩa đúng và sát hơn, bám sát bảng Hán tự được chính phủ Nhật công bố.
Cảm ơn http://dongdu.edu.vn/ đã biên tập và chia sẻ.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here