Home / Học tiếng Nhật / Tổng hợp tục ngữ, danh ngôn tiếng Nhật

Tổng hợp tục ngữ, danh ngôn tiếng Nhật

Tổng hợp tục ngữ, danh ngôn tiếng Nhật
(Bản tiếng Nhật – tiếng Anh)
英語のことわざ・名言
比較文化的考察ノート
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp tục ngữ, danh ngôn tiếng Nhật – Anh.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành điện tử
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành trồng trọt