Home / Học tiếng Nhật / Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật

Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật

Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật
(Song ngữ Nhật – Việt)

Cuốn sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng này tập hợp các thông tin có ích nhằm giúp các thực tập sinh kỹ năng có được khoảng thời gian thực tập kỹ năng khỏe mạnh và hoàn chỉnh tại Nhật Bản.

Khi đã trở thành thực tập sinh kỹ năng bạn sẽ được tiếp thu rất nhiều các kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức (dưới đây gọi tắt là “các kỹ năng”) tại Nhật Bản theo hợp đồng lao động. Trong thời gian này bạn sẽ liên quan đến nhiều luật pháp của Nhật Bản.

Cuốn sách này trình bày các vấn đề đặc biệt quan trọng trong số các vấn đề mà các bạn sẽ liên quan đến luật pháp này và các vấn đề mà bạn nên biết trước về cuộc sống tại Nhật Bản.
Chúng tôi mong bạn sẽ sử dụng hữu ích cuốn sách này để cuộc sống tại Nhật Bản từ nay về sau sẽ đầy ý nghĩa và là những tháng ngày tuyệt vời đối với bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm bài:
Tài liệu tiếng Nhật ngành điều dưỡng, y tá – 介護の日本語
10 Điều lưu ý khi kinh doanh với công ty Nhật