Home / Mimi kara Oboeru N2 / Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2: 38. っこない

Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2: 38. っこない

Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N2: 38. っこない

38. っこない (kkonai)
a. Ý nghĩa: Chắc chắn không (văn nói)

b. Liên kết: 動詞のマス形

Ví dụ:
1, 今日中に漢字を100字覚えるなんて無理だ。できっこない。
Nhớ được 100 chữ Hán trong ngày hôm nay là điều không thể. Chắc chắn là không thể.

2, こんな話、だれも信じてくれっこないと思う。
Tôi nghĩ rằng chắc chắn không ai tin câu chuyện này của tôi đâu.

3, 「お母さんには私の気持ちなんか、わかりっこないわよ」
Mẹ chắc chắn không thể hiểu tâm trạng của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *