Home / Kanji / Kanji N5 / Thẻ học Kanji N5, N4, N3, N2

Thẻ học Kanji N5, N4, N3, N2

Thẻ học Kanji N5, N4, N3, N2
Cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Nhật về chủ đề học Kanji.
Trong tài liệu học Kanji này gồm những bộ thẻ học Kanji N5, N4, N3, N2 đầy đủ nhất và mỗi Chữ Kanji đề có phiên âm Hán Việt và giải nghĩa.


Đây là bộ Kanji 2 mặt các bạn có thể tại về và in ra rất tiện cho việc học tập.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong quá trình học, ôn thi JLPT.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download thẻ học Kanji N5 : PDF
Download thẻ học Kanji N4 : PDF
Download thẻ học Kanji N3 : PDF
Download thẻ học Kanji N2 : PDF